Falcão, Karina, Felipe Monteiro, Jefferson Ozório, Camila Souza, Paulo Farias, Roniedison Menezes, Elói Panachuki, and Jean Rosset. 2020. “CARBON STOCK AND SOIL AGGREGATION UNDER DIFFERENT USE SYSTEMS IN THE CERRADO”. Brazilian Journal of Environmental Sciences (Online) 55 (2), 242-55. https://doi.org/10.5327/Z2176-947820200695.